Clover toner - pametan izbor

Na koji način izvršiti izbor tonera i kako odabrati najbolje?

Potrošni materijal za štampanje je značajni deo budžeta svakog poslovnog okruženja. U težnji za stalnim smanjenjem troškova biraju se najjeftinija rešenja. Ali, krajnji bilans pokazuje da se troškovi ne smanjuju. Zašto je to tako? Gde se greši?

Ako zaista želite uštedu, prilikom izbora potrošnog materijala treba viditi računa o tri značajna pokazatelja:

Uticaj na zdravlje zaposlenih i emitovanje štetnih uticaja

Delovanje na polju zaštite zaposlenih i životne sredine uopšte mora da bude integralni deo svake korporativne filozofije i utiče na poslovanje i odlučivanje.
Beskompromisno delovanje na polju zdravstvene zaštite ljudi i životne sredine je još jedan od razloga za korišćenje proizvoda koji su zdravstveno bezbedni i u skladu sa pravnim normama i propisima. Naši proizvođač Clover tonera vrši:

-Inspekciju sirovine – kontrola ulaznih materijala (toner)
-Kontrola proizvodnog procesa – sertifikovane proizvodne linije
-Kontrola polu-proizvoda (neupakovan proizvod) – sprovođenje life test
-Kontrola pakovanja
-Kontrola gotovog proizvoda (metod slučajnog uzorkovanja)

Sirovine koje se koriste ne smeju da sadrže halogene materijale. Ni jedan proizvod ne sme biti identifikovan kao proizvod koji sadrži bilo koju od drugih štetnih supstanci iznad koncentracije od 0,1% po masi, što je usaglašeno za sve proizvode koji se uvoze u Evropu. Komponente i sirovine u okviru lanca snabdevanja moraju biti sertifikovane za svakog proizvođača.
Plastika koja služi za skladištenje toner praha mora da bude otporna na toplotne procese koji se vrše u unutrašnjosti štampača i pri tome ne sme da emituje kancerogene materije. Tokom upotrebe, plastika mora da bude izdržljiva i ne sme da se dezintegriše.
Svi vitalni elementi kao što su zupčanici i valjci moraju biti potpuno novi tako da obezbeđuju odličan kvalitet otiska.
Kartoni i ostala ambalaža koja se koriste za pravljenje pakovanja moraju biti biološki neutralni – odnosno nesmeju da sadrže toksične gasove i supstance. Za ovu vrstu otpada zakonodavac propisuje recikliranje nakon upotrebe ili mogućnost bez otrovnih ostataka.
Način pribavljanja dokaza da je proizvod, proces, usluga ili sistem usaglašen sa utvrđenim standardima ili drugim normativnim dokumentima je dostavljanje odgovarajućih sertifikata od strane dobavljača. Dobavljač treba da dostavi dokaze da je potrošni materijal proizveden u sertifikovanim fabrikama čiji je proces proizvodnje strogo kontrolisan i usaglašen sa standardima: ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, Ames, ASTIM i STMC.

Provera kvaliteta potrošnog materijala

Provera kvaliteta potrošnog materijala proverava se na dva načina: industrijskim standardima  za odredjivanje performansi monohromatskih i kolor toner kertridža i print menadžmentom koji je uspostavljen u okruženju.

Ovo je uobičajena procedura da se proceni prinos toner kasete, koja je podržana od strane, između ostalog, Canon-a, Epson-a, HP-a i Lexmark-a. Svi OEM toneri proveravaju se po standardima ISO 19752 i ISO 19798 i DIN 33870. Ovi standardi opisuju kriterijume za pripremu i ispitivanje toner kertridža. Cilj standarda je da obezbedi dosledan kvalitet štampe i pouzdanost rada u toku celog radnog veka proizvoda. Clover proizvodi mogu dokumentovati sertifikovanost po ovim standardima. To ovim proizvodima omogućava poređenje sa OEM i prednost u odnosu na druge.

Kvavitetan i sertifikovan potrošni materijal ne oštećuje štampače u kojima se koristi. Po preporuci proizvođača potrebno je koristiti preporučeni – OEM potrošni materijal, ali prema evropskim zakonima o zaštiti potrošača korisnik ne sme biti uslovljen koje će proizvode koristiti. Iz tih razloga, gubitak garancije štampača zbog korišćenja alternativnih tonera nije dozvoljen. U dokumentu „ Care Pack Service Beschreibungen“ (opisi paketa usluga) proizvođača Hwlett Packard navodi se da: „ Korišćenje kertridža ili potrošnog materijala drugih proizvođača ili korišćenje reproizvedenih kertridža ne ograničava pokrivanje usluga garancije”. 

Skoro svi novi  modeli štampača koriste OEM toner kertridže koji poseduju čipove. Ovi čipovi se koriste za praćenje kritičnih funkcija štampača kao što su identifikacija toner kaseta, indikatori nivoa iskorišćenosti, pražnjenje, praćenje uputstva, praćenje i kontrolisanje informacija i upozorenja. Na taj način korisnik je konstantno informisan o statusu svog štampača i toner kaseta.  Alternativni proizvodi Clover mogu da koriste samo nove čipovi koji su sposobni za učenje i garantovano su oslobođeni patentne zaštite. Korišćenjem ovakvih tonera korisnik nema gubitak komfora i razlike u odnosu na korišćenje OEM proizvoda.

Cena

Cenu proizvoda koji se koriste kao potrošni materijal u štampi treba sagledavati kroz prizmu ukupnupnih troškova posedovanja - TSO

Prilikom izbora dobavljača, osim pojedinačne cene po komadu svakog proizvoda, potrebno je sagledati i dodatne vrednosti i troškove koje proizvod nosi sa sobom. Osim «gole» cene, potrebno je videti da li se kvantitet proizvod može proveravati kroz kontrolu troškova (print menadžment), da li je proizvod sertifikovan za upotrebu u štampačima koji su pokriveni garancijom, koliki je procenat reklamacije, kakv je kvalitet odštampanog materijala, da li je proizvod ekološki prihvatljiv i zdrav za upotrebu? Odgovori na ova pitanja prebacuju težište sa razmatranja najjeftinije ulazne cene tonera na pitanje najjeftinije cene po odštampanoj strani uz kvalitet koji se planira posebno prema svakom troškovnom mestu. Njjeftiniju cenu po odštampanoj strani pruža toner Clover toner. Ovo tvrđenje možemo da potkrepimo konkretnim rezultatima dobijenim iz prakse u okruženjima koje imaju uspostavljenu kontrolu štampe.