Budi deo promene

Plastični otpad sve više guši našu prirodnu sredinu i ubija je. Značajni deo tog otpada su prazne toner kasete.

Zbog toga smo se priključili kampanji za podizanje svesti pod nazivom “Budi deo promene” kako bismo skrenuli pažnju na veličinu i težinu problema odlaganja praznih kaseta i kako bismo Vas ohrabrili da budete pažljiviji prilikom kupovine tonera, jer se ne mogu svi zbrinuti u skladu sa postojećim normativima o zaštiti životne sredine.

Proizvođač Clover tonera je veoma posvećen zaštiti životne sredine. Zbog toga je razvio sertifikovanu reproizvodnju tonera. Reproizvodnja u osnovi predstavlja ponovnu upotrebu originalnih plastičnih materijala čime se sprečava da ovi materijali završe na deponijama. Studije iz oblasti industrije su otkrile da upotreba reproizvedenih toner kertirdža smanjuje štetan uticaj na životnu sredinu za 44%. Upotreba Clover kertidža u odnosu na OEM proizvode pruža mnogobrojne prednosti:

    - Smanjuje se otpad na deponijama.
    - Štedi novac – reproizvedeni kertidži su značajno jeftiniji od proizvoda originalnog proizvođača.
    - Učinak – 80% anketiranih preduzeća su prijavila da reproizvedeni toner kertridži pružaju isti ili bolji učinak u odnosu na originalne proizvode.
    - Čuva energiju kroz umanjenu potrebu za proizvodnjom novih kaseta.
    - Uključenost – zaposleni brzo prepoznaju da su učesnici važnog programa reciklaže koji podjednako doprinosi i kompaniji i životnoj sredini.

Kupovinom naših tonera pokrećete svoju zelenu inicijativu. Korišćenjem Clover tonera možete biti sigurni u smanjen uticaj mutagena na Vaše zdravlje i negativan uticaj na životnu sredinu. Kontaktirajte nas kako biste saznali na koji način Vam možemo pomoći da Vaša zelene inicijative uspe.