Četiri razloga da ne kupujete jeftine kopije

1. IZNENAĐENJE! POSTOJE SKRIVENI TROŠKOVI KUPOVINE JEFTINO PROIZVEDENIH KOPIJA KOMPATIBILNIH KERTRIDŽA!

Niski troškovi novoproizvedenih kopija proizilaze iz upotrebe jeftinije plastike, i lošijeg kvaliteta prilikom proizvodnje kertridža. Ovo umanjuje pouzdanost toner kertridža, uzrokujući kvarove štampača i povećava troškove popravke i odžavanja na duži vremenski period. Clover toneri su prošli visok stepen kontrole kvaliteta i kao takvi daleko se uzdižu iznad drugih sistema obnove.

2. KOPIJE MOGU BITI JEFTINIJE NA POČETKU ALI IMAJU VEĆI UKUPAN TROŠAK VLASNIŠTVA!

Pored oštećenja prouzrokovanog lošijim kvalitetom proizvoda, mnoge kopije ne dostižu deklarisani kapacitet štampe. Nezavisni test urađen od strane Buyers Laboratory (BLI) je dokazao da su Clover reporoizvedeni kertridži podjedanko pouzdani kao i OEM proizvodi.

3. KOPIJE IZLAŽU VAŠE PREDUŽEĆE RIZIKU!

Novoproizvedene kopije kertidža mogu narušavati patentna prava OEM proizvođača izlažući Vas i Vaše preduzeće riziku. Sa Clover tonerima takvih briga nema jer potpuno poštuju sva prava proizvođača originala.

4. KOPIJE NE PREDSTAVLJAJU EKOLOŠKO REŠENJE!

Velika većina novoproizvedenih kopija se ne može na pouzdan način reproizvoditi ili ponovo upotrebljavati. Te kopije završavaju zatrpavajući deponije. Da ne pominjemo negativan uticaj na životnu sredinu ako te kasete završe u prirodi. Clover toneri se mogu zbrinuti u skladu sa svim ekološkim standardima, a Korisnik dobija dokument o kretanju otpada po svim važećim pravnim regulativama.

Nemojte žrtvovati kvalitet radi troškova. Koristite Clover kertrdže koji Vam nude i dobru cenu i kvalitet!